top of page

(SAMTO) סמטו

יריד חוצות היוצר

2019

הצייר האינדונזי סמטו (SAMTO) בתערוכה
ביריד חוצות היוצר בירושלים! סמטו הציג בארץ מספר פעמים את ציוריו הנפלאים ויש לו קהל שחוזר להנות מחווית המפגש איתו ועם עבודתיו.
ביריד מדגים סמטו את תהליך עבודתו, ומצייר מול עינייהם של המבקרים בעדינות ובסבלנות את יצירותיו.

bottom of page