top of page

תקנון

תקנון אתר  http://art-java.co.il

                                  
1.כללי

1.1 אתר האינטרנט  http://art-java.co.il  משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין http://art-java.co.il  . עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. אודות המכירה

2.1המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי .מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

2.2. שוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

2.3 טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.4 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החנות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה  http://art-java.co.il זכאית לבטל את ההזמנה.

לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בדרך כלל במלאי .כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה

2.6 עם זאת, יובהר כי  http://art-java.co.il עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת  http://art-java.co.il מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית http://art-java.co.il להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך  http://art-java.co.il תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

3. אספקת/הובלת המוצרים

http://art-java.co.il3.1   תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, אם ע"י חברת שילוח ע"י דואר ישראל, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר ולא יאוחר מ-21 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
http://art-java.co.il3.2   תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי

3.3 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים
)ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. )

3.4 בעת אספקת המוצר, רשאית  http://art-java.co.il לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

3.5 במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר

3.6 תמחור משלוח והובלת ריהוט תתבצע רק לאחר תאום טלפוני עם החנות   בשעות הפעילות א-ה מ10.00-20.00 ובימי ו וערבי חג מ10.00-15.00 לטל 03-5272887

ותבוצע לאחר אישור התאום במייל, לכתובת המייל אותה מסר מבצע ההזמנה.

3.7 פריט אשר בדף המוצר מצויינת אפשרות הזמנה לפי מידה, נתן יהיה להזמין רק לאחר יצירת קשר טלפוני עם החנות בשעות הפעילות א-ה מ10.00-20.00 ובימי ו וערבי חג מ10.00-15.00 לטל 03-5272887.

4. כשרות להשתמש באתר

4.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין )מתחת לגיל( 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

4.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

5. מדיניות פרטיות

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות).
http://art-java.co.il מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך .

6. ביטול עסקה/מכירה/הרשמה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,1981

6.1 החזר כספי יינתן במקרים הבאים

תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪
6.2 במוצרי ביגוד והנעלה- פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 7 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה
6.3 כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה)- פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר

6.4 החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
6.5 החזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
6.6 כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.
6.7 לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
6.8 דמי ביטול- כל ביטול עסקה על פי התקנות , מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
6.9 צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של  http://art-java.co.il לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה,  http://art-java.co.il תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל בהכנתו

 http://art-java.co.il תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

 

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו http://art-java.co.il תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה,

מכל מין וסוג, כלפי   http://art-java.co.il בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב ל http://art-java.co.il בלבד, באמצעות מייל לartjavatlv@gmail.com

 

7. סמכות שיפוט
7.1 על תקנון זה יחולו תקנון מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תנתן לבימה"ש המחוזי בתל-אביב יפו

8. אבטחת האתר
האתר מאובטח לפי תקונני האבטחה המחמירים בישראל מסוג PCI ולפי דרישות חברות כרטיסי האשראי

bottom of page